تاريخ روز : دوشنبه 30 دی 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

***خبر مهم ***بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران گرامي مي رساند مجمع عمومي عادي سالانه شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 94/5/31 در محل بزرگراه چمران مركز همايشهاي بين المللي سازمان صداو سيما سالن خواجه نصير برگزار خواهد شد. از كليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت ميشود ضمن همراه داشتن اصل و كپي دو روي كارت ملي جهت اخذ برگه ورود به جلسه مجمع در ساعات اداري روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 94/5/27 و 94/5/28 به امور سهام شركت واقع در تهران خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي نبش خيابان سوم ( شهيد اميرجهانبخش ) پلاك 14 طبقه اول مراجعه فرمايند. لازم به ذكر است جهت حضور در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه ارائه كارت ملي همراه با كپي دو روي آن الزامي مي باشد.????�